Akti

Združenje deluje po pravilih združenja in aktih združenja, ki jih sprejme skupščina združenja in sicer:
1. Statut združenja,
2. Poslovnik o delu Skupščine ZNTM.

Ostali pravilniki ZNTM:
1. Pravilnik Sveta zaslužnih trenerjev
2. Poslovnik o delu UO ZNTM
3. Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov ZNTM

Združenje deluje tudi po aktih zveze nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS) in sicer:
1. Disciplinski pravilnik ZNTS,
2. Pravilnik o delu komisije za priznanja ZNTS,
3. Pravilnik o nagrajevanju pogodbenih trenerjev mlajših kategorij ZNTS,
4. Kodeks obvez in vedenja ZNTS,
5. Pravilnik o podeljevanju licenc ZNTS.

Dokumenti in akti ZNTS:
http://www.nzs.si/tekmovanja/?action=dokumenti&id_tip=4&id_menu=609

Na zgornji povezavi najdete: