Licenčni seminar 2019

Na tej strani boste našli vse informacije, dokumente za skupščino ter dokumente in gradiva za licenčni seminar ZNT Maribor, ki bo v soboto, 26. 1. 2019, na Filozofski fakulteti Maribor ter UŠC Leona Štuklja.

SKUPŠČINA
- Vabilo na skupščino ZNT Maribor

POROČILA IN DOKUMENTI SKUPŠČINE:
- Poročilo predsednika ZNTM za leto 2018
- Poročilo UO ZNTM za leto 2018 (sekretar)
- Poročilo Komisije za priznanja za leto 2018
- Poročilo Strokovne komisije za leto 2018
- Poročilo Regijskega tožilca za leto 2018
- Poročilo Nadzornega odbora za leto 2018
- Poročilo Sveta zaslužnih trenerjev za leto 2018
- Poročilo o prihodkih in odhodkih za leto 2018 (finančno poročilo)
- Program dela ZNTM v letu 2019
- Finančni načrt za leto 2019

***

LICENČNI SEMINAR
Navodila za prijavo na seminar preko sistema Regista: Navodila za prijavo v seminar

DOKUMENTI SEMINARJA:

- Splošne informacije o seminarju
- URNIK licenčnega seminarja

Vodstvo ZNTM si pridržuje pravico do spremembe dnevnega reda skupščine in urnika izvedbe licenčnega seminarja.

PREDAVANJA (strokovni del):
- Predavanje: Ogrevanje (predavatelj: dr. Zdenko Verdenik)
- Predavanje: Vodenje moštva (predavatelj: dr. Zdenko Verdenik)
- Predavanje: Nogomet nogometu (predavatelj: Matjaž Jakopič)

GRADIVA (praktični del):
- Kondicijska priprava mladih nogometašev – metodika razvoja osnovnih in specifičnih motoričnih sposobnosti (Tomaž Zorec)
- Metodika učenja TE-TA elementov v regijskih centrih NZS (Goran Sentič, Jani Ivan Sajko)
--- Igra 2:1 v napadu (priprava treninga)
--- Igra 1:1 v napadu (priprava treninga)
--- Podajanje in sprejemanje žoge (priprava treninga)

VIDEI praktičnega dela:
Video 1:


Video 2:


Video 3:


Video 4:


Video 5:Plačilo članarine (20 €) in kotizacije (24 €), skupaj 44 €:
Plačilo članarine in kotizacije
*** V kolikor za trenerja plača kdo drug (oseba ali klub) v namen/rok plačila OBVEZNO navedite imena trenerjev za katere ste poravnali znesek.