Licenčni seminar in skupščina 2021

Na tej strani boste našli vse informacije, dokumente za skupščino ter dokumente in gradiva za licenčni seminar ZNT Maribor (datum še ni znan).

SKUPŠČINA
- Vabilo na skupščino ZNT Maribor

POROČILA IN DOKUMENTI SKUPŠČINE:
- Poročilo predsednika ZNTM za leto 2020
- Poročilo UO ZNTM za leto 2020 (sekretar)
- Poročilo Nadzornega odbora za leto 2020
- Poročilo Komisije za priznanja za leto 2020
- Poročilo Strokovne komisije za leto 2020
- Poročilo Regijskega tožilca za leto 2020
- Poročilo Sveta zaslužnih trenerjev za leto 2020
- Finančno poročilo za leto 2020
- Program dela ZNTM za leto 2021
- Finančni načrt za leto 2021

***

LICENČNI SEMINAR bo izveden takoj, ko bodo razmere to dopuščale.

Navodila za prijavo na seminar preko sistema Regista: Navodila za prijavo v seminar
Slika obeh korakov

DOKUMENTI SEMINARJA:

- Splošne informacije o seminarju
- URNIK licenčnega seminarja


Objavljenih dokumentov v nobenem primeru ne smete širiti, kopirati, tiskati, razkriti oziroma uporabiti na kakršenkoli način. Pred vsako objavo ali uporabo je potrebno soglasje ZNT Maribor. Preberite si tudi Pogoje uporabe.